Praktiskt båtägande: Sätt fart på segelbåten

Med en bra akterstagssträckare reglerar du spänningen i aktersteget och kan krumma masten. Och akterstagssträckaren är en av de trimfunktioner som gör seglingen mest effektiv. – Ju mer det blåser desto hårdare sträcks akterstaget för att plana ut seglets övre delar. Samtidigt ska man i hårdare vindar också sträcka bomuthalet och dra ner Cunningham, säger Mats Johansson på Gransegel. Att spänna eller släppa akterstagssträckaren i takt med att vinden ökar