Praktiskt båtägande: Sätt fart på segelbåten

segelboot_bloggMed en bra akterstagssträckare reglerar du spänningen i aktersteget och kan krumma masten. Och akterstagssträckaren är en av de trimfunktioner som gör seglingen mest effektiv.

– Ju mer det blåser desto hårdare sträcks akterstaget för att plana ut seglets övre delar. Samtidigt ska man i hårdare vindar också sträcka bomuthalet och dra ner Cunningham, säger Mats Johansson på Gransegel. Att spänna eller släppa akterstagssträckaren i takt med att vinden ökar eller minskar kan jämföras med att köra bil. I låg fart lägger föraren in ettans växel och gasar lite, medan man växlar upp och gasar hårdare i högre farter. När en akterstagssträckare sträcks hårt ska den se till att mastoppen inte rör sig framåt. Men på många cruisingbåtar har akterstagssträckarna för dålig utväxling och är ofta utrustade med polyesterlinor som töjer sig när belastningen och vinden ökar.

– Det gör att masttoppen rör sig framåt trots att akterstagssträckaren är hårt sträckt. Det går inte att plana ut storseglet. Därmed gör akterstagissträcken i princip ingen nytta alls. Seglingen blir obekväm, båten kränger i onödan och tappar fart, säger Mats Johansson. För att installera en akterstagssträckare med utväxling med tamp måste segelbåten vara utrustad med en partialrigg, som till exempel 3/4 rigg, 7/8 rigg eller 9/10 rigg. Spriterna måste också vara bakåtsvepta med vant som då håller uppe masten när akterstaget är löst, alternativt att riggen är utrustad med backstat.

Bytte akterstagssträckare

En mastheadrigg, då både akter och förstag är fästa i masttoppen, måste ha en mekanisk akterstagsstäckare. Mastheadriggade segelbåtars spridare är ofta raka. Om man då skulle kunna lösgöra aktersteget med akterstagssträckaren skulle masten ramla ner. Min egen segelbåt, en 34-fots Bavaria årsmodell 2005, är utrustad med en 9/10-dels Seldénrigg med två bakåtsvepta spridarpar. För ett år sedan bytte jag mitt originalstorsegel av dacron till springsegel. Då kunde Mats Johansson konstatera att akterstagssträckaren hade brister:

– Dels hade akterstagssträckaren bara en utväxling på 1:8, dels bestod de tio år gamla linorna upp till fiolblocket av polyester. Akterstaget gick knappt att spänna så det blev ingen mastkrumning även om det inte blåste något, säger Mats. Så akterstagssträckaren byttes ut (se steg för steg-texten intill). Den nya akterstagssträckaren fick en utväxling på 1:24, alltså en ökad utväxling från 8 till 24 gånger.

Det blev ett paket med nya spärrblock, trippelblock och dyneemalinor istället för polyesterlinor. Fördelen med dyntema är att materialet nästan inte töjer sig alls, enligt Mats. Den befintliga vajern från masttoppen ner till hanfotshöjden ersattes också av dyneemalinor.

Beror på båtstorleken

– För familjeseglare med båtar upp till 35 fot räcker en utväxling på 1:24. Båtar 35 till 40 fot bör generellt ha en utväxling på 1:48. Större båtar kan också använda hydraulsträckare som är en dyrare lösning, säger Kristian Hertzberg på marindistributören Teufelberger.

Antal block, spärrblock, trissor och annat kan variera i en akterstagssträckare för att få olika utväxlingar. För båtar under 35 fot kan utväxlingen också delas in i stegen 1:16 till 1:24.

Kristian Hertzberg säger att det finns andra fördelar med att byta till en bra akterstagsträckare: – Dyneemalinorna som ersätter vajern upp till maststoppen ovanför hanfoten gör att vikten blir lägre. På grund av att akterstakssträckaren planar ut buken kan man också använda ett gammalt bukigt segel längre jämfört med om man skulle ha en dålig akterstagssträckare, säger han.